Privacy

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring (in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) is van toepassing op de diensten van Erik Wouters Fotografie. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Deze pagina is gemaakt op 24 mei 2018 en voor het laatst aangepast op 19 januari 2023.

Erik Wouters Fotografie is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in mij en ziet het dan ook als zijn verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. Erik Wouters Fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina staat welke gegevens worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en hoe hiermee uw gebruikservaring verbeterd wordt als u mijn website gebruikt. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een bericht.

  1. Persoonsgegevens die Erik Wouters Fotografie verwerkt

Erik Wouters Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens die u zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op www.woutersfotografie.com verstrekt, omdat u gebruik wilt maken van mijn diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik (indien van toepassing voor het doel) verwerk:

– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op de website
– Foto’s gemaakt tijdens een openbaar evenement
– Internetbrowser en apparaat type
– Voor- en/of achternaam
– E-mailadres

  1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website www.woutersfotografie.com en/of dienst Erik Wouters Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens is verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via het contactformulier, dan verwijder ik deze informatie.

  1. Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt

Erik Wouters Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het laten zien van foto’s die ik gemaakt heb tijdens het (sport)evenement (gerechtvaardigd belang);
– Het analyseren van uw gedrag op de website ter verbetering, en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Uw bericht te kunnen beantwoorden dat binnenkomt via het contactformulier op www.woutersfotografie.com;
– Eventuele goederen en/of diensten bij u af te leveren.

  1. Geautomatiseerde besluitvorming

Erik Wouters Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

  1. Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard

Erik Wouters Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens: totdat u mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:
Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

  1. Delen van persoonsgegevens met derden

Erik Wouters Fotografie verkoopt uw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Oypo (beeldbank en verkoop) en Werkaandemuur.nl (kunstverkoop) zijn partijen met een bewerkersovereenkomst. Ik werk met deze partijen, maar ik ontvang geen enkel persoonsgegeven van hen. De gehele transactie van aankoop tot en met verzending gaat via hun systeem.

  1. Cookies, of vergelijkbare technieken

Erik Wouters Fotografie gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy, omdat ze geanonimiseerd worden.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren.

Deze site maakt gebruik van de volgende cookies: _ga _gat _gid.

Deze cookies worden gebruikt door Google Analytics om het gebruik van deze site te monitoren. U kunt de cookies weigeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op http://www.cookiecentral.com

  1. Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Erik Wouters Fotografie en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in de kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Erik Wouters Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

  1. Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd

Erik Wouters Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik gebruik alleen complexe wachtwoorden en voor iedere website gebruik ik een apart wachtwoord. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen of een opmerking hebt over deze privacyverklaring , neem dan contact met mij op via het contactformulier.